Klub seniorů

Klub seniorů

V roce 2015 jsme se každý týden scházeli na akcích určených zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením. Akce byly otevřeny i široké veřejnosti a nabídka byla opravdu pestrá. Mezi nejvíce navštěvované podniky patřily výlety a přednášky. Oproti tomu posezení, diskuse nebo promítání byly záležitostí jen pro pár skalních účastníků.

Akce byly plánovány s ohledem na časový předstih, v kterém musely být dodány ke zveřejnění v pravidelných místních zpravodajích a médiích. Z toho vyplynula často problematická závaznost a nepružnost v celé práci skupiny lidí, která se kolem SAS utvořila. Program nebylo možné pružně přizpůsobovat, obtížně se daly řešit náhlé organizační změny, atd.

Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli, že s výraznějším časovým předstihem budeme plánovat pouze výlety a přednášky. Ostatní setkání v rámci „Klubu seniorů“ a jejich program necháme na jeho účastnících. O programu těchto setkání se budeme domlouvat nejpozději v týdenním předstihu a ke zveřejnění dojde  zpravidla na nástěnkách FCH (u kostela Sv. Jiljí; u kruhového objezdu poblíž obchodu Albert) a na webu Farní charity Vlašim.

Dále se chceme věnovat (a více zaměřit) především na aktivizaci těch lidí, kteří zůstávají sami ve svých domácnostech a chybí jim kontakt s veřejností. Pokud byste o někom takovém věděli, budeme rádi za vaše doporučení. Můžete tak pomoci zlepšit život někomu, kdo by si třeba občas rád s někým popovídal nebo má strach vydat se sám ven ze svého bytu. Společně tak budeme moci hledat možnosti, jak mu v případě jeho zájmu o pomoc vnést do života o kousek více radosti. Sociálně aktivizační služba je pro potřebné seniory a osoby se zdravotním postižením dotována státem a proto se za ni nevybírá žádná úhrada.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další setkávání. Kdo by se chtěl jakkoli zapojit je srdečně vítán. Dveře máme otevřené komukoli.

Klub seniorů (FCH Vlašim) – každý čtvrtek v Klubovně

Trénování paměti

Setkání při kávě pro pečující

Chcete nám pomoci s vybudováním Komunitního centra ve Vlašimi?