Trénování paměti

Trénování paměti

Trénování paměti je prevencí proti Alzheimerově chorobě, stařecké demenci a mozkovým chorobám.
Někteří senioři mají k těmto metodám nedůvěru, nevěří, že je možné zhoršenou paměť obnovit , nebo se domnívají, že jsou tyto metody složité a obtížné.
Přijďte mezi nás a přesvědčíte se sami, že zde panuje přátelská atmosféra. Při vůni bylinkového čaje se pobavíme, zasmějeme a zacvičíme si cviky, které pomohou aktivovat náš mozek.
Každému z nás se paměť s přibývajicím věkem zhoršuje a proto je dobré snažit se tomu zabránit. Pomůže vám to usnadnit každodenní život, seznámíte se s novými lidmi a třeba se dovíte něco prospěšného a užitečného.
Na setkání v Klubovně se každé úterý těší Jaroslava Měchurová (14.00—15.30).

Klub seniorů

Setkání při kávě pro pečující

Chcete nám pomoci s vybudováním Komunitního centra ve Vlašimi?