O projektu

Máme spoustu aktivit a málo místa

Nyní se pracovníci charity pokusí získat dotaci z projektu rozvoje komunitních center Místní akční skupiny Blaník (MAS). „Výzvu otevřeme během března,“ řekla Renata Vondráková, předsedkyně MAS Blaník. Výzva bude vypsaná na více než sedm a půl milionu korun. Farní charita musí ještě před podáním žádosti mít stavební povolení a projekt. Na tom zaměstnanci charity pracují.

V případě, že charita  peníze  získá, využije je převážně na koupi objektu a jeho rekonstrukci. K dofinancování projektu potřebuje ale ještě  úvěr  šest milionů korun. „Máme něco ušetřeno z minulých tříkrálových sbírek, a letošní, celorepublikové máme přislíbeno 500 tisíc korun. Vyhlásili jsme také veřejnou sbírku,“ dodala Laloučková.

AKCE

ČLÁNKY

Chcete nám pomoci s vybudováním Komunitního centra ve Vlašimi?