Jak si vede komunitní centrum?
2. dubna 2021 2021

Jak si vede komunitní centrum?

Jak jsme zjistili na základě častých dotazů, veřejnost se zájmem sleduje, co se děje v Tovární ulici ve Vlašimi, kde máme zakoupený objekt bývalé továrničky na obuv. 

Bude zde nejen komunitní centrum a zázemí sociálních služeb Charity Vlašim, ale také sem přestěhujeme naše Místo vzájemné materiální pomoci (Charitní obchůdek“), sklad potravin a sklad půjčovny kompenzačních pomůcek. Zajímá vás, jak jsme se stavbou daleko?

Je to už rok, co jsme začali za pomoci dobrovolníků s vyklízením této budovy. Odstranili se nepotřebné příčky, zapomenuté vybavení tělocvičny, radiátory a spousta dalšího odpadu. Stavba se připravila na předávku stavební firmě BDS Benešov s.r.o., která vyhrála výběrové řízení.

K převzetí staveniště došlo v červnu 2020 a firma okamžitě započala s rekonstrukcí. Nejdříve bylo nutné pod celou budovou vytvořit sít odpadů. Z venku došlo k částečnému záboru ulice a byla provedena přípojka k městskému vodovodu a připojení do kanalizace. Započaly se vyzdívat příčky. Bohužel se zjistilo, že některé z betonových nosníků stropu jsou naprasklé, a tudíž se musely pro příčky vybetonovat základy, aby nosníky podepřely. Při této akci došlo k dalšímu nemilému zjištění, že stropy nejsou betonové, tak jak se předpokládalo, když na nich stály obuvnické stroje, ale dřevěné na betonových nosnících. Na základě toho bylo nutné udělat změny stavebních operací. Především se upustilo od pokládky dlažby v místnosti pro spolkovou činnost v prvním patře.

Během podzimu byla vyměněna okna a začaly práce na rozvodech vody, topení a elektřiny. Již v zimě byly obloženy první „sociálky“ a začalo se s omítáním. Od konce února má budova novou betonovou podlahu a začala se pokládat dlažba. 

Zima se letos předvedla tak, jak jsme již pár let nezažili, proto se mohlo začít stavět lešení pro zateplení fasády až v polovině března. Z tohoto lešení bylo naplánované také odstranění atiky kvůli odvětrávání střechy. To, co se ukázalo při bourání, ovšem nikdo nečekal. Bohužel trámy, které nesou střechu, jsou v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že byly položené přímo na zdi, neodizolované a „nedýchaly“, došlo k jejich ztrouchnivění. Náklady na jejich výměnu budou obrovskou ránou do již tak napnutého rozpočtu. Stavbu za 18 milionů financujeme hlavně ze zápůjčky ve výši 12 milionů a stále nám chybí 900 tisíc. Nyní se rekonstrukce navýší o dalších 150 tisíc korun.

V týdnu před velikonočními svátky mají být instalovány z ulice čtvery vstupní dveře. První do občanské poradny, druhé do „obchůdku“, třetí jako hlavní vstup do budovy a čtvrté pro zázemí komunitního centra a půjčovnu rehabilitačních pomůcek.

Přestože se objevují „děsící“ zprávy, máme radost, že stavba pokračuje. Doufáme, že nás podpoří dárci, finance dáme společně dohromady a v červenci letošního roku převezmeme zrekonstruovanou budovu do našeho užívání. 

Mgr. Daniela Laloučková

Mgr. Daniela Laloučková

ředitelka a statutární zástupce Charity Vlašim
Tel.: 736 472 794 E-mail: ~.qs-3bcW7c-T65j4mnF2Zia85pJ