Přebírání stavby, kolaudace a otvíračka!
27. července 2021 2021

Přebírání stavby, kolaudace a otvíračka!

Kdo stavěl či staví, tak asi tyto pojmy zná nebo je brzy uslyší a bude je sám používat a hlavně prožívat.  I my už od loňského roku žijeme stavbou a věříme, že i mnozí z Vás s námi.

Začalo to podobně, jako si notují Pražák dědy Komárka se sousedem ve známém filmu Na samotě u lesa: „Já jsem teprve u razítek, to máte výpis z pozemkové knihy, geodézie, JZD, MNV, ONV finanční referát, ONV zemědělský referát a nakonec zajdete k notáři!“

Já vím, už žijeme v jiné době.  Ale něco nám přece jen zůstalo.  Než začnete stavět, stejně musíte mít také všechna ta razítka.

Když jsme vybrali a zakoupili budovu, vyřídili projekt, všechna ta razítka a povolení, s dobrovolníky jsme budovu vyklidili a firma začala s rekonstrukcí. Celý rok jsme se chodili dívat, jak se bourá, přestavuje, přizdívá, upravuje, maluje, obkládá a podobně.

A nyní jsme pomalu na konci. Chybí jen drobné úpravy a nápis na fasádě. Koncem července bychom měli převzít stavbu od firmy BDS, které jsme ji před rokem předávali. Již to není bývalá továrna obuvi s torzem posilovny a bývalých skladů. Je to nové krásné Komunitní centrum se zázemím pro sociální služby a službu materiální a potravinové pomoci Charity Vlašim.

Pouze zahrada, podle které nese komunitní centrum název, bude muset ještě projít úpravami, abychom se zde mohli scházet při různých akcích, povídat si a odpočívat.

Po přebrání stavby přijde na řadu v srpnu kolaudace, při které jak doufáme, bude vše v pořádku. Po kolaudaci začneme stěhovat. Počítače, tiskárny, nábytek, šanony s dokumenty a vše, co máme ve čtyřech kancelářích na poliklinice. Kompenzační pomůcky ze skladu na poliklinice a částečně z besídky u kostela. Nádobí, nábytek, výtvarné potřeby, korálky a vše další z klubovny od pana Špácala a samozřejmě také oděvy, obuv, keramiku, knihy, hračky a materiální a potravinovou pomoc z našeho charitního „obchůdku“ ve Vlašimi. Opravdu toho není málo a doufáme, že to vše zvládneme.

V mezičase, v sobotu 4. září, Vás rádi přivítáme na Vorlině na druhém ročníku našeho Vlašimského posvícenského běhu pro Komunitní centrum.

A konečně od 13. do 15. září v odpoledních hodinách bude mít každý zájemce možnost přijít na Dny otevřených dveří Komunitního centra Zahrada. Rádi Vás uvidíme, popovídáme si a provedeme Vás novými prostory.

Bc. Terezie Veletová

sociální pracovník
Tel.: 734 165 062 E-mail: c.yo-~l7TmrBVj56LTprRb~lWoyk97c4Ys