Přednáška s profesorem Kautznerem
10. listopadu 2021 2021

Přednáška s profesorem Kautznerem

Opravdový „úlovek“ se podařil organizátorům z Komunitního centra Zahrada. 

Jako první host v novém sále vystoupil ve svém rodném městě profesor Josef Kautzner, přednosta IKEMu. Jako špičkový odborník měl v minulosti přednášky a konference od Argentiny až po Japonsko, ale ve Vlašimi přednášel v úterý 19. října poprvé.

Ve svém náročném programu si udělal čas na přednášku s následnou besedou na téma Kardiovaskulární choroby a možnosti jejich ovlivnění zdravým životním stylem. Tématu se zhostil odborně, ale populárně zároveň, takže zúčastněným se dostalo informací přijatelnou formou. O srdečné atmosféře svědčilo i množství dotazů posluchačů, kteří sál centra zaplnili. 

Těšíme se, že se budeme se zajímavými hosty setkávat v Komunitním centru Zahrada pravidelně.

foto Kautzner     přednáška 05

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj