Velmi si vážíme podpory, které se nám dostalo od našich partnerů!
8. února 2021 2021

Velmi si vážíme podpory, které se nám dostalo od našich partnerů!

Vlašimský posvícenský běh by nemohl proběhnout bez podpory mnoha dárců a partnerů. Děkujeme všem jednotlivě za jejich podporu.

Děkujeme Městu Vlašim za spolupráci při organizaci, poskytnutí darů pro vítěze a finanční podporu, děkujeme Základní škole Vorlina za poskytnutí zázemí, děkujeme firmám Sellier & Bellot a.s., Stejkr, s.r.o. a Vlašimnet s.r.o. za finanční podporu, řetězci Tesco za občerstvení pro závodníky, firmě Prádelna Kyselý, a.s. za poskytnutí vozu pro ozvučení a hudební produkci a za poskytnutí cen pro vítěze, děkujeme firmě Pekárna Turek & spol., s.r.o. a Restauraci Na Vývoji Vlašim za poskytnutí občerstvení a cen pro vítěze, děkujeme firmě Pinko a.s. za zmrzliny pro malé závodníky, děkujeme Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR za poskytnutí startovací brány a cen pro vítěze, děkujeme společnostem Benea s.r.o. a Auto Brejla s.r.o. za ceny pro vítěze, děkujeme Vítu Švajcrovi za fotografování akce, děkujeme Msports za aktivity pro děti a děkujeme kapele Zdání klame za skvělý hudební doprovod! Rovněž děkujeme podniku Lesy České republiky, s. p., že umožnil tento závod uskutečnit. Děkujeme ČSOP Vlašim za zapůjčení nástěnek, Technickým službám Vlašim za zapůjčení dopravního značení a Městské policii Vlašim. Děkujeme také firmě Ecol Industrial s.r.o. a Miroslavu Laloučkovi za zapůjčení vozidel na přepravu materiálu.

Veliký dík patří také dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci běhu! Děkujeme rozhodčím Mgr. Jiřímu Říhovi a Ing. Haně Říhové, děkujeme vedoucím a členům Skaut Vlašim, děkujeme školnímu parlamentu ZŠ Vorlina, děkujeme dobrovolníkům z charitní klubovny a dalším příznivcům, kteří nám pomohli tuto akci zorganizovat.

Bez vás by to nešlo, díky!

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková

sociální pracovník
E-mail: 6evw5f54gnMk4Z4WH-uk87j7cenCZ_29g