Literární klub Vlašim na podzim 2022
4. července 2022 2022

Literární klub Vlašim na podzim 2022

Jak funguje Literární klub Vlašim? Setkáváme se šestkrát do roka, vždy zjara a na podzim. 

Co do skladby - vždy jeden spisovatel dalo by se říci všeobecně známý, druhý s křesťanskou tématikou a třetí se vztahem k regionu (i když tyhle škatulky se často prolínají). Snažíme se představovat kvalitu a hodnoty, tedy ne to, co zrovna frčí nebo když někdo sepíše kuchařku, detektivku, memoáry apod. Zahájili jsme hezky zostra, v lednu 2022 otevřel klub jeden z našich nejlepších a nejoblíbenějších autorů Jiří Hájíček.

Také podzimní hosté vás určitě zaujmou. Lidmila Kábrtová sice není tolik medializovaná jako její kolegyně Tučková či Mornštajnová, ale její dílo je velmi vysoce hodnoceno. Za knihu „Místa ve tmě“ obdržela Výroční cenu Nadace Český literární fond za literaturu v roce 2018. Loni vydala román v osmi příbězích „Čekání na spoušť“. Říká o něm: „Dívám se na život jako na mozaiku. Skládačku z nahodilých setkání, událostí… Protože přesně takový je život nás všech. S tím souvisí i míjení perspektiv - každý člověk může vnímat události jinak, vidět je v jiném světle.“ Podobně jako její prvotina „Koho vypijou lišky“ se i v jejím aktuálním díle prolíná současnost a léta autorčina dětství - 70. léta. Těšíme se, že nám 14. září o tom řekne určitě více.

Získat na přednášku či besedu katolického kněze, teologa, přírodovědce, pedagoga, spisovatele, skauta a poradce ministra zdravotnictví Marka Orko Váchu, to opravdu není jednoduché. Nám se to ale podařilo a pater Vácha k nám 19. října přijede. Je autorem více než dvaceti knih, které oslovují hlavně mladší a střední generaci. Zabývá se (velmi zjednodušeně řečeno) chápáním Boha v církvi i v přírodě, vesmírem i nitrem člověka. Ale jsou mu blízká i mnohá další témata. Přijďte, bude určitě o čem hovořit.

Paní Tereza Horváthová - nakladatelka, překladatelka, spisovatelka a organizátorka. Kromě práce v nakladatelství píše knihy pro děti, prózu i poezii. Podle knihy Modrý tygr vznikl stejnojmenný film. Žije v Táboře, kde se svým mužem vychovává osm dětí. Iniciuje neziskové kulturní akce a věnuje se mírnému politicko-kulturnímu aktivismu. Více vydává, než píše. Knihy jejího vydavatelství se vyznačují kvalitou, vkusem, výbornou grafikou a celkovým provedením. Její kniha Sydney (My dva z B.) má velmi silnou zápletku. „Tonda žije s rodiči a mladším bratrem, křehkým Jendou, ve vybydlené bytovce za městečkem B. Do školy musí chodit pěšky, protože většinou nemají na autobus, elektřinu už jim vypnuli dávno a občas nemají doma co jíst. Tonda se ale naučil přežívat, jak se dá. A má velký plán...“ Jak to s nimi dopadne? Co paní Horváthová vydala a co plánuje? Přijďte si to poslechnout 16. listopadu.

Děkujeme Městské knihovně Vlašim a Gymnáziu Vlašim za pomoc při propagaci klubu. Těšíme se na podzimní setkání v Literárním klubu.

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj