Podzim 2022 ve Folkovém klubu
22. června 2022 2022

Podzim 2022 ve Folkovém klubu

Těšíme se na setkání v Komunitním centru.

Folkový klub podzim

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj