Poutní výlet na Mostecko
25. srpna 2022 2022

Poutní výlet na Mostecko

Nejnavštěvovanějšími místy naší vlasti jsou vedle Prahy také jižní Čechy a jižní Morava. Ale Most a Chomutov? 

Tenhle nápad, který jsme dostali, se mohl zdát zvláštní, ale nakonec nikdo ze zúčastněných nelitoval. Je to totiž oblast co do poutnictví a turismu sice opomíjená, ale krásná.

První zastávkou bylo v úterý 9. srpna dopoledne město Slaný, konkrétně klášter bosých karmelitánů. Klášterem nás provedl mladý bohoslovec. Viděli jsme loretánskou kapli a křížovou chodbu. Seznámili jsme se také krátce s činností řádu. V Mostě jsme nejprve zamířili do restaurace na dobrý oběd, abychom mohli při komentované prohlídce obdivovat přestěhovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten je unikátní nejen tím, že byl v 70. letech při zničení historického centra města zachráněn a přemístěn, ale také svou stavbou a výzdobou. Někteří fyzicky zdatní vystoupali ještě na věž kostela, odkud se mohli přesvědčit, že Mostecko dávno není „měsíční krajinou“, jakou bývalo před několika desetiletími.

Luxusní ubytování v apartmánech Domova klidného stáří v Chomutově nás opravdu nadchlo, stejně jako výborná večeře a snídaně. Večer jsme si spolu užili při zpěvu lidových písniček, dobrém pití a družném hovoru. Ranní mši svatou sloužil stejně jako předchozí večer pater Max Rylko z Keblova, pravidelný průvodce našich poutních zájezdů. Dopolední prohlídka centra Chomutova byla velmi zajímavá, i když už nás hodně hřálo sluníčko. Poslední větší zastávkou bylo město Kadaň, o kterém většina z nás neměla do té doby velké povědomí. Nicméně v budoucnu se toto město, které má krásný zrekonstruovaný klášter, má stát významným cílem poutníků i turistů. Po krátkém občerstvení jsme za zpěvu křesťanských písniček vyrazili domů. Těšíme se na poznávání dalších krásných míst naší vlasti.

mše1     prohlídka1     jídlo1     výlet1     

 

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj