Poznáváme Bari a Mongolsko
22. června 2022 2022

Poznáváme Bari a Mongolsko

Zájemci o cestování a život v jiných zemích mohli navštívit naše Komunitní centrum Zahrada v červnu hned dvakrát.

Na první přednášce nám paní Mgr. Laloučková zprostředkovala svými fotografiemi a prezentací nejen samotný výlet po jižní Itálii, především do měst San Giovanni Rotondo a Bari, ale podělila se s návštěvníky i o osobní pohnutky, které ji k návštěvě právě těchto míst vedly a inspirovaly. Mohli jsme se zaposlouchat do života svatého Otce Pia a nahlédnout do míst v San Giovanni Rotondo, kde žil, působil a je pochován.  Druhé město Bari je místem, kde jsou ostatky svatého Mikuláše, světce, kterého u nás dobře známe a máme ho spojeného s nadělováním v prosinci. V Itálii, přesněji ve městě Bari slaví jeho svátek začátkem května, kdy si zde po celý víkend připomínají přivezení jeho ostatků z turecké Myry. A právě tyto velkolepé slavnosti nám fotografiemi a vyprávěním paní Laloučková přiblížila.

Při druhé přednášce se multifunkční sál zaplnil posluchači, kteří si se zájmem přišli poslechnout P. Ing. Mgr. Jaroslava Vracovského, SDB, který nám přiblížil život v Mongolsku.  Svým poutavým vyprávěním a především vlastními zážitky a příběhy nás přenesl nejen do míst, kde Salesiáni Dona Bosca působí a provozují oratoře.  Zde nabízejí sportovní a volnočasové aktivity, ale také vzdělávací programy. P. Jaroslav vyprávěl o farnosti, nových křesťanech a tamních kněžích, dětech ulice, studentech, farmách a obyčejném životě v rodinách, kde je problémem alkohol, o covidových omezeních, které se týkaly i Mongolska, a především o nedostatku vody a nutnosti hlubokých vrtů na zabezpečení studní, které jsou zapotřebí na celém území Mongolska. Byla to velmi zajímavá přednáška s promítáním, výstavou fotografií, věcí běžných i svátečních, které se v Mongolsku používají a nosí. Přednášku zpestřil ochutnávkou tradičního mongolského cukroví.

V dnešní době můžeme cestovat, ale ne každý může nebo se chce vydat na cestu do dalekých zemí. My se vám snažíme různá zákoutí naší planety zprostředkovat. Na podzim se těšíme spolu s vámi na další cestovatelské přednášky.

Bari 1    Bari 2     Bari 3     mongolsko 1     mongolsko 2

Bc. Terezie Veletová

sociální pracovník
Tel.: 734 165 062 E-mail: c.yo-~l7TmrBVj56LTprRb~lWoyk97c4Ys