Pozvánka na Literární klub 2023
4. ledna 2023 2022

Pozvánka na Literární klub 2023

Zveme Vás na další setkání Literárního klubu. 

Setkání jsou buď autorskými čteními, přednáškami, besedami nebo, a to nejčastěji - od každého něco. V příštím roce nás navštíví 11. ledna Jan Suk, Miloš Doležal, který přijede 8. února a 15. března se s námi setká Martin Vopěnka.

Jan Suk je spisovatel z našeho regionu. Záběr jeho aktivit je široký. Je básníkem, esejistou, filozofem a literárním kritikem. Byl také editorem mnoha literárních děl. Pochází z hudební rodiny Suků, je pravnukem Antonína Dvořáka.

Miloš Doležal je našim předním básníkem a rozhlasovým redaktorem. V posledních letech se dostalo do popředí jeho dlouholeté bádání o životě a smrti patera Josefa Toufara. Mimo toto téma studuje lidské osudy 20. století. Některé z nich zachytil v nové knize historických povídek 1945: léto běsů.

Martin Vopěnka má vztah k Dolním Kralovicím a k Vlašimi. Je synem matematika Petra Vopěnky. Jeho dětství je tématem knihy Nebarevné vzpomínky. Rád cestuje a působí jako nakladatel. Je autorem mnoha knih různých žánrů.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a budeme se setkávat v Komunitním centru Zahrada.

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj