Promítání filmu Krajina v tísni
10. června 2022 2022

Promítání filmu Krajina v tísni

Od března 2022 jsme se v našem Komunitním centru Zahrada pustili do pravidelného promítání a besedování o shlédnutých dokumentárních filmech v rámci projektu Člověka v tísni - Promítej i Ty. 

Jednou měsíčně pořádáme promítání a následné povídání s pozvaným hostem. Zatím jsme shlédli filmy: Příběh cesty kolem světa, Ponor, Život začíná po stovce a Krajina v tísni.

Poslední film Krajina v tísni jsme promítali ve středu 8. 6. 2022. Ve filmu mluvila řada odborníků, zaznělo hodně pro nás zajímavých faktů týkajících se koloběhu vody v přírodě, změn klimatu, nárůstu extrémů počasí i degradace půdy. Víte např., že každých šest týdnů na zemi přibyde tolik obyvatel, jako žije v České republice. Nebo kolik litrů vody se spotřebuje na výrobu 1 kg čokolády? Nastíněny byly i možná řešení současných problémů na lokální úrovni. Film bychom doporučili shlédnout všem, je plný souvislostí, kdyby se promítal v každé třídě a škole, možná bychom časem mohli předejít mnoha problémům.

Po filmu jsme se přesunuli ven do zahrady a besedovali společně s Janou Vrbovou (pracovnicí vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí městského úřadu Vlašim) o aktuální situaci na Vlašimsku, připravovaných i realizovaných projektech, výchově mládeže a potřebách se současnou neudržitelnou situací něco dělat. S představou války o vodu se nikdo smířit nechceme.  

Tímto filmem jsme otevřeli téma klimatické krize a udržitelnějších způsobů života. Pokračovat budeme ještě dvěma letními výpravnými promítáními, která budou probíhat od 21:00 hodin venku na zahradě (pokud nám to počasí dovolí), jinak uvnitř v sále. Srdečně Vás zveme ve středu 13. 7. 2022 na film Čhadar, cesta po řece a ve středu 10. 8. 2022 na film Hon za utopií.

Vezměte si deky s sebou. Promítání je zdarma. Občerstvení je možné si koupit na místě nebo přinést vlastní. Více informací včetně ukázek k filmům najdete na webu PROMITEJITY.CZ

Těšíme se na viděnou při promítání a povídání.

Krajina v tísni debataa

Ing. Dana Kucharčíková DiS.

sociální pracovník
Tel.: 733 143 857 E-mail: %hpsR-da_knm5fda67c-T65j4mnF2Zia85pJ