Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Irena Jahnová

sociální asistentka
Tel: 416 838 313, 731 625 969     Zhzy.YUSYanBZd5j-nqxZ194Ys

Mgr. Imelda Jana Hrdličková

ředitelka Azylového domu Gloria
Tel: 251 552 453     2eBBZZ4WHiEkYZ2938Es-Z29g

Jana Jenčová

vedoucí sociálních služeb
Tel: 315 685 190, 736 670 631     %hpsR-daVX~mYZhaa8ixVb5l-ovmVW7r

Alena Ježková

pracovnice v šatníku
Tel: 416 838 313    

Alice Jiráčková

organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Tel: 731 037 384     WcvBR1agc8m%Cc9r98zhTj

Lenka Jokšová

sociální asistentka
Tel: 416 838 313, 731 625 969     Zhzy.YUSYanBZd5j-nqxZ194Ys

Mgr. Marcela Jurčáková

terénní sociální pracovnice / podopra zabydlování
Tel: 734 789 318     88EmV-54a.Eo4YUSg.AI.~.j-srxZW7%WkvDRW7r